เปิดความเห็น ‘กรุงไทย’ ปมพ้นรัฐวิสาหกิจ!

กรุงไทย ส่งหนังสือถึงตลท.หลังได้รับหนังสือจากกฤษฎีกา หลังมีการตีความทางกฎหมายถึงความเป็นรัฐวิสาหกิจของกรุงไทย ย้ำแม้ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มั่นใจไม่กระทบแผนการดำเนินงาน หรือธนาคาร ย้ำเงินทุกบาทมาจากกรุงไทย ไม่ใช่เงินแผ่นดิน

     ก่อนหน้านี้มีการแพร่สะพัด และพูดถึงประเด็น ของธนาคารกรุงไทย (KTB) ว่ายังมีสถานะ เป็น รัฐวิสาหกิจหรือไม่ หลังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีลักษณะเป็นบริษัทหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ..2561

       ที่ผ่านมา ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ได้ออกมาชี้แจ้ง เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ ว่าการตีความทางกฎหมาย ส่งผลให้กรุงไทย หลุดจากรัฐวิสาหกิจ’ จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระยะข้างหน้าของแบงก์หรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : จับตา! ธนาคาร 'กรุงไทย' หลัง กฤษฎีกามีความเห็น ไม่เป็น 'รัฐวิสาหกิจ'

       โดยนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ว่า สถานะกรุงไทย หากตีความตามกฎหมาย พ...รัฐวิสาหกิจ กรุงไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) มีการตีความตามคำจำกัดความของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินแต่เชื่อว่าบทบาท และการดำเนินธุรกิจของกรุงไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลง

       กระทรวงการคลังยังให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของรัฐ และยังมีบุคลากรเข้ามานั่งเป็นคณะกรรมการ

         กรุงไทยเพิ่งเห็นหนังสือกฤษฎีกา และวันนี้เราได้ให้ทีมงานกฎหมายได้เข้าไปศึกษาในรายละเอียดด้วย ซึ่งการถือหุ้นของ FIDF จะเปลี่ยนแค่ตามกฎหมายที่พัฒนาขึ้น แต่การถือหุ้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง และการดำเนินงานระยะต่อไปของกรุงไทยไม่ได้ผิดปกติไป'

  • โครงการประกันรายได้เกษตรกร เช็ครายละเอียด 'ข้าว' – 'ยางพารา' รัฐบาลจัดงบให้ 6 หมื่นล้าน

  • วิธีตรวจสอบสถานะ 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' จาก 'ออมสิน'

  • จับตา! ธนาคาร 'กรุงไทย' หลัง กฤษฎีกามีความเห็น ไม่เป็น 'รัฐวิสาหกิจ'

          ขณะที่ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB  กล่าวต่อว่า การดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาธนาคารไม่ได้พึ่งงบประมาณแผ่นดิน การทำกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ และการจ่ายสวัสดิการของพนักงานมาจากเงินของธนาคาร ดังนั้นการเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่เป็น เป็นเพียงโมเม้นท์หนึ่งของการบูรณาการด้านกฎหมายเท่านั้น