เปิดขั้นตอนสมัคร ‘สินเชื่อเสริมพลังฐานราก’ ผ่าน MyMo วงเงิน 5 หมื่นบาท ไม่ต้องมีคนค้ำ

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรอบ 2 “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” 5 หมื่นบาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo

“สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ของธนาคารออมสิน ที่เปิดให้ให้ลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ และบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

โดยในรอบแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อนี้ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน มีผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนจำนวนมาก ภายใน 2 วัน มีผู้ประสงค์ 2.3 แสนราย จึงทำให้ธนาคารออมสินได้ชะลอการลงทะเบียนไป เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อในรอบแรก

160464221540

แต่ล่าสุด (5 พ.ย.63) ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” รอบ 2 แต่เป็นการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท และกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

  • ใครมีสิทธิลงทะเบียนบ้าง?

1.เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

2.เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3.ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

4.ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

5.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

6.ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

7.ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

  • เงื่อนไขสำคัญ

1.กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนสูงสุด ไม่เกินรายละ 50,000 บาท 

2.ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี หรือ 30 งวด ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

3.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

4.อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มจากอัตราเดิมร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

5.ไม่ต้องมีหลักประกัน

6.ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

  • อัพเดท 'ผลเลือกตั้งสหรัฐ' 2020 ล่าสุด เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว 'Electoral Vote' ที่นี่!

  • ‘คนละครึ่ง' ลงทะเบียนรอบ 2 เฮ! 'กรุงไทย' พบเหลือกว่า 1 ล้านสิทธิ์

  • ลงทะเบียน 'คนละครึ่ง' รอบ 2 ตกลง 10 หรือ 11 พ.ย. 'คลัง' มีคำตอบ

  • ขั้นตอนการสมัครผ่าน MyMo

1.เข้าแอพพลิเคชั่น MyMo เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

2.กดปุ่มสมัคร

3.กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

4.ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อให้เรียบร้อยว่าถูกต้องหรือไม่ และกดปุ่มยืนยัน

5.ระบบจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ

6.เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกดถัดไป

7.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับเงื่อนไข

8.เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสดหน้า และกดยินยอม และยืนยัน 

9.กดรับรหัส OTP จากนั้นระบบจะส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกรอกรหัส OTP ที่ได้รับในแอพพลิเคชั่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด และกดยืนยัน

10.รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ หลังจากนั้นกดเสร้จสิ้น 

นอกจากนี้ในแอพพลิเคชั่น จะบอกสถานะของการสมัครขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากว่าอยู่ที่ขั้นตอนใด หากไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ระบบก็จะแสดงผล ซึ่งหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 1143 

แต่หากได้รับอนุมัติ ระบบจะแจ้งว่าให้กดทำสัญญาภายใน 7 วัน และกดถัดไป เลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงินกู้จนสุดหน้า กดยอมรับ และกรอกรหัส MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้ กดรับรหัส OTP และกรอกรหัส และกดยืนยัน ก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง