เติบโตอย่างต่อเนื่อง! คาดรายได้ TikTok ปีนี้จะมากกว่า Twitter และ Snapchat รวมกัน!

  รายได้จากค่าโฆษณาเป็นรายได้หลักที่ทำให้ TikTok เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยปีที่ผ่านมา TikTok สามารถทำรายได้จากการโฆษณานำหน้า Snapchat