เดลล์ เทคโนโลยีส์ ยกระดับประสบการณ์การทำงานแบบไฮบริด ด้วยคอมพิวเตอร์ใหม่ล่าสุด

  Dell ได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานและพร้อมกับรักสิ่งแวดล้อม