เช็ค! ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ‘วันหยุดปี 2564’

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน ประจำปี 2564

  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 11 ก.ย.63 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564”  และประกาศเรื่อง  “วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2564”

ทั้งนี้ ตามประกาศทั้งสองฉบับใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง รวมถึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

พบว่า ในปี 2564 มีวันหยุดทั้งสิ้น 18 วัน โดยเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง 3-4 วันดังนี้ 

 • วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ที่ 1-2-3 มกราคม 2564
 • วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ที่ 26-27-28 กุมภาพันธ์ 2564
 • วันอังคาร พุธ พฤหัสบดีที่ 13-14-15 เมษายน 2564
 • วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคารที่ 1-2-3-4 พฤษภาคม 2564
 • วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ที่ 24-25-26 กรกฎาคม 2564
 • วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ที่ 23-24-25 ตุลาคม 2564
 • วันเสาร์ อาทิตย์ จันทร์ที่ 4-5-6 ธันวาคม 2564
 • วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ที่ 10-11-12 ธันวาคม 2564
 • วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565

 วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 มีทั้งสิ้น 18 วัน ดังนี้ 

1. วันศุกร์ที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่

2. วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา

3. วันอังคารที่ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

4. วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์

5. วันพุธที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์

6. วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์

7. วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564)

8. วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

9. วันพุธที่ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

10. วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 • รัฐบาลประกาศลุยสางปัญหา 'หนี้นอกระบบ' ครอบคลุมทุกมิติ

 • โพลเผย คนไทย 85% เชื่อนักการเมือง-ต่างชาติหนุนหลังม็อบ

 • 'ออกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์' คาด 'กรุงเทพฯ' เมืองสูญนักท่องเที่ยวมากสุดในโลก

11. วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม ชดเชยวันสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564)

12. วันพุธที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

13. วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

14. วันพุธที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

15. วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564)

16. วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564) 

17. วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

18. วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

สำหรับสาขาของสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้หยุดเพิ่มเติมสำหรับการปิดบัญชี ประจำปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วันที่ 1 เมษายน 2564

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 ลงรายชื่อโดย วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

159989747449ประกาศ “วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564” (1)

159989748492ประกาศ “วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564” (2)

159990141795

ประกาศ “วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2564” (1)

159990142760

ประกาศ “วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2564” (2)