เช็คเลย! ‘เกษตรกร’ 3 กลุ่มรับ ‘เงินเยียวยาเกษตรกร’ ใครได้เงินบ้างใน พ.ค.นี้

เปิด 3 กลุ่ม “เกษตรกร” ตรวจสอบสถานะรับ “เงินเยียวยาเกษตรกร” ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ กว่า 8 ล้านราย เร่งตรวจสอบสิทธิ์ และช่องทางโอนเงินที่ www.moac.go.th หรือ www.เยียวยาเกษตรกร.com

จากการที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ..ดำเนินมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 รายละ 15,000 บาท โดยจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (.. – .. 2563) 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com อย่างต่อเนื่อง ผ่าน ..กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ

ล่าสุด สำนักเศรษฐกิจการเกษตร ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน ได้อธิบายรายละเอียด เกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • ‘www.เยียวยาเกษตรกร.com’ รีบตรวจสอบสถานะวันนี้ ‘เกษตรกร’ ทยอยรับเงิน 5 พัน แล้ว!
  • ‘เกษตรกร’ โอด ‘เงินเยียวยา’ เลือกปฏิบัติ! เผย 5 เรื่องด่วนเร่งรัฐช่วย
  • สินเชื่อฉุกเฉิน 'เกษตรกร' จาก 'ธ.ก.ส.' 10,000 บาท ยังเหลือสิทธิ์! ขอกู้ได้ถึง 30 ธ.ค. 63
  • ‘เราไม่ทิ้งกัน’ เริ่มจ่าย ‘เงินเยียวยา’ 5,000 บาท รอบใหม่! พรุ่งนี้ ตรวจสอบสถานะรอได้เลย

159029504335

กลุ่มที่ 1 เป็น กลุ่มเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลัง และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ โดยแบ่งเป็นการโอนเงินจาก ... เป็น 2 ชุดด้วยกัน คือ

  • ชุดที่ 1 ...โอนเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 3.2 ล้านราย (ข้อมูล วันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
  • ชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย เริ่มโอนแล้วตั้งแต่ตอนนี้ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ขณะเดียวกันนั้น เกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 นี้ที่ได้รับ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

159029496728

กลุ่มที่ 2 เป็น กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้มีประมาณ 1.57 ล้านราย โดยสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หลังจากระบบตรวจสอบสิทธิ์ความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

สำหรับกรณีที่เกษตรกรในกลุ่มนี้ต้องการยื่นอุทธรณ์ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

  • ‘www.เยียวยาเกษตรกร.com’ รีบตรวจสอบสถานะวันนี้ ‘เกษตรกร’ ทยอยรับเงิน 5 พัน แล้ว!

  • ‘เราไม่ทิ้งกัน’ เริ่มจ่าย ‘เงินเยียวยา’ 5,000 บาท รอบใหม่! พรุ่งนี้ ตรวจสอบสถานะรอได้เลย

  • สินเชื่อฉุกเฉิน 'เกษตรกร' จาก 'ธ.ก.ส.' 10,000 บาท ยังเหลือสิทธิ์! ขอกู้ได้ถึง 30 ธ.ค. 63

กลุ่มที่เป็น กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกแต่ได้มาลงทะเบียนแจ้งความจำนงเพาะปลูกภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และจะมีการปลูกพืชจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีจำนวนเกษตรกรอยู่ประมาณ 1.3 แสนคน โดยจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรครั้งเดียว 3 เดือน คือ 15,000 บาท

โดยเกษตรกรในกลุ่มนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง 31 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสอบผลการโอนเงิน แจ้งช่องทางการโอนเงิน ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ที่  www.moac.go.th

159029498565