อเมริกาส่วนที่เหลือสามารถเรียนรู้อะไรจากอิลลินอยส์เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอาญา

US-NEWS-ILL-COURT-REFORMS-TB

ส่วนใหญ่ของชาวอเมริกันเห็นพ้องต้องกันในหลักการของความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้ ในศาลาว่าการทั่วสหรัฐอเมริกา ประเภทของความยุติธรรมที่คุณได้รับขึ้นอยู่กับเงินที่คุณมี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 รัฐอิลลินอยส์ได้ก้าวกระโดดอย่างมีประวัติศาสตร์ในทิศทางที่ถูกต้อง เมื่อกฎหมายความเป็นธรรมก่อนการพิจารณาคดีมีผลบังคับใช้ และรัฐกลายเป็นรัฐแรกในประเทศที่ยกเลิกการประกันตัวเงินสด

กฎหมายความเป็นธรรมก่อนการพิจารณาคดี ซึ่งเป็นความพยายามอย่างหนักของผู้นําที่ได้รับผลกระทบ กลุ่มรากหญ้า และองค์กรสนับสนุนระดับรัฐ รวมถึง Illinois Network for Pretrial Justice และ Coalition to End Money Bond ถือเป็นก้าวสําคัญทางประวัติศาสตร์ในการเสริมสร้างกระบวนการยุติธรรม และเป็นตัวอย่างสําหรับรัฐอื่นๆ ที่จะตามมา

ในวันใดวันหนึ่งในสหรัฐอเมริกา มีผู้คนประมาณ ครึ่งล้านคน ถูกคุมขังอยู่ในคุก ไม่ใช่เพราะพวกเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด แต่เพียงเพื่อรอวันนัดขึ้นศาล พวกเขาเหล่านี้เป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมาย แต่ยังไม่ได้ขึ้นศาล สาเหตุที่พวกเขาถูกจองจําก็ชัดเจนเช่นเดียวกับที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ระบบประกันตัวเงินสด โดยการติดฉลากราคาบนเสรีภาพ สร้างระบบยุติธรรมสองระดับ ซึ่งผู้ที่มีทรัพยากรเพียงพอสามารถปล่อยตัวได้ ในขณะที่ผู้ที่ไม่มีเงินในกระเป๋าเพียงพอจะต้องถูกคุมขังในขณะที่คดีของพวกเขายังค้างอยู่ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนความเหลื่อมล้ําทางเชื้อชาติในระบบยุติธรรมอาญาและการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรในเรือนจําในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา

ภายใต้กฎหมายความเป็นธรรมก่อนการพิจารณาคดี เงินสดถูกยกเลิกในฐานะเงื่อนไขการปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดี แม้ว่าทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดจะถูกสันนิษฐานว่ามีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัว ผู้พิพากษายังคงมีดุลพินิจในการควบคุมตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําบางอาชญากรรม เช่น “อาชญากรรมร้ายแรง” รวมถึงฆาตกรรมอันตรายและการปล้น หากจําเป็น กฎหมายนี้นําการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมมาสู่ระบบก่อนการพิจารณาคดี เช่น การควบคุมการใช้ อัลกอริทึมก่อนการพิจารณาคดี ในการตัดสินใจกักขังก่อนการพิจารณาคดี และกําหนดมาตรการป้องกันพื้นฐานเพื่อจํากัดการใช้การติดตามอิเล็กทรอนิกส์

โดยการออกกฎหมายความเป็นธรรมก่อนการพิจารณาคดี รัฐอิลลินอยส์พยายามฟื้นฟูข้อสันนิษฐานแห่งความบริสุทธิ์ให้กับ ประมาณ 175,000 คน ที่ถูกคุมขังก่อนการพิจารณาคดีทุกปีในรัฐ พวกเขายังเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการแห่งชาติเพื่อปรับปรุงระบบยุติธรรมอาญาโดยการขจัดเงินออกจากมัน ตั้งแต่นิวเจอร์ซีย์จนถึงเมือง Santa Clara พร้อมด้วยจุดหยุดพักมากมายระหว่างนั้น เขตอํานาจศาลกําลังพิจารณาทบทวนบทบาทที่