เมื่อ Web3 กำลังจะกลายเป็นอนาคตของอินเทอร์เน็ตและดูเหมือนทุกคนจะพูดถึง มาดูกันดีกว่า Web3 จะเป็นอนาคตอย่างที่ว่า หรือเป็นเพียงคำพูดตามกระแส