หุ่นยนต์สุนัขตำรวจ: เครื่องมือที่มีประโยชน์หรือสิ่งคุกคาม?

  ปัจจุบัน หุ่นยนต์สุนัขตำรวจถูกนำไปใช้ในงานตรวจหาคนไร้บ้านที่มีอุณหภูมิร่างกายที่สูง ณ ที่พักพิงชั่วคราวที่โฮโนลูลู เมืองหลวงของฮาวาย