หลุดภาพ Xiaomi Smart Band 8 ผ่านการรับรอง พร้อมกับสายแยกเป็น 2 ส่วน

  Xiaomi ได้ยื่นจดสิทธิบัตร Smart Band 8 กับหน่วยงาน NRRA ในประเทศเกาหลี มีการเปลี่ยนรูปแบบของสานนาฬิกา