หลุดภาพสมาร์ตวอตช์ของ Meta ที่ถูกยกเลิก พร้อมรายละเอียดสเปก

  เมื่อปีที่ผ่านมาได้มีรายงานว่า Meta บริษัทที่เปลี่ยนมาจาก Facebook ได้พัฒนาสมาร์ตวอตช์ภายใต้โคดเนม Milan มาเป็นระยะเวลา 2 ปี แล้ว