หน่วยข่าวกรองต่างประเทศของอิสราเอลที่ปฏิบัติการอยู่ในมาเลเซียเผยว่าฝ่ายการทหารของกลุ่ม Hamas จากปาเลสไตน์มีปฏิบัติการเฟ้นหานักปฏิบัติการไซเบอร์ในมาเลเซีย