ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐฯ แสดงความกังวลถึงบทบาทของจีนที่จ่อเบียดแซงสหรัฐฯ ในด้านเทคโนโลยีสำคัญหลายด้าน