ในบรรดาอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิตอล กล้องวิดีโอ 4K อาจถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่หาสื่อบันทึกข้อมูลที่ดีที่สุดได้ง่ายที่สุด