วิกฤติชิปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อ iPhone น้อยกว่าแบรนด์อื่น ๆ ในอุตสาหกรรม

  การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของทุกแบรนด์ Samsung, oppo, Xiaomi ต่างได้รับผลกระทบ และเราได้ปรับลดการคาดการณ์ลง