ล้ำหน้าไปอีกขั้น Samsung เปิดโมเด็มมาตรฐาน 5G NTN รองรับการสลับการเชื่อมต่อหาดาวเทียมได้

  Samsung เปิดตัวเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 2 รูปแบบคือ 5G NTN สามารถใช้ได้ทั้งติดต่อทั้ง 5G และ ดาวเทียม