ลือ Snapdragon 8 Gen 1 มีปัญหาเรื่องความร้อนสูง!

  Snapdragon 8 Gen 1 มีปัญหาเรื่องความร้อนที่สูงเกินไป จากการทดสอบกับ ‘moto phone’ ซึ่งคาดว่า เป็นสมาร์ตโฟน Moto Edge X30 ของ Motorola