ลือ Samsung Galaxy S21 FE อาจจะเลื่อนการเปิดตัว เพราะปัญหาการขาดแคลนชิป

  Samsung อาจจะเลื่อนการส่งมอบ Galaxy S21 FE เพราะปัญหาของชิ้้นส่วนขาดแคลน