ลือ : Samsung อาจจ้างอดีตวิศวกรของ Apple และ AMD มาช่วยออกแบบ CPU เฉพาะของ Samsung

  ก่อนหน้านี้ Samsung ได้ปิดแผนกออกออกแบบ CPU ของตนเองไปแล้ว เนื่องจากการประมวลผล Mongoose