ลือ MediaTek Dimensity 2000 จะสร้างบนสถาปัตยกรรมขนาด 4 นาโนเมตร เลือกใช้ ARM V9

  พบข้อมูลของ MediaTek Dimensity 2000 สร้างบนขนาดสถาปัตยกรรม 4 นาโนเมตร