ลือ MacBook Pro ที่ใช้ชิป M2 แบบจัดสเปกเองอาจจะส่งมอบช้าจนถึงเดือนสิงหาคม นี้

  ปัญหาการขาดแคลยชิปของ Apple อาจจะทำให้ MacBook Pro M2 คาดว่าจะส่งมอบช้ากว่ากำหนดในบางสเปก