[ลือ] iPhone อาจจะย้ายระบบ Face ID ไปอยู่ใต้หน้าจอ ภายในปี 2025

  Ross Young ได้เผยว่า iPhone จะซ่อนระบบ Face ID ไปใต้หน้าจอภายในปี 2025