ลือ iPadOS 16 จะปรับเปลี่ยนการใช้งานแบบ Multi Window อีกครั้งให้ประสบการณ์ดีขึ้น 

  Mark Guman ได้เปิดเผยว่า iPadOS 16 จะปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงระบบ Multi Window ใหม่