[ลือ] Canon เตรียมหาพันธ์มิตรในการอุตสาหกรรม Smartphone

Digital Chat Station ได้เปิดเผยว่า Canon กำลังหาพันธมิตรรายใหม่ในวงการมือถือเพื่อจะเผยแพร่เทคโนโลยีกล้อง