ลือ Apple Watch ในปี 2022 จะสามารถวัดไข้ได้

  สำนักข่าว Bloomberg ได้เผยว่า Apple Watch ในปี 2022 จะมีฟีเจอร์สุขภาพมากขึ้นระดับวัดไข้ได้