ลือ Apple M2 Pro ที่จะมีขนาด 3 นาโนเมตร จะเริ่มเข้าสายพานการผลิตหลังจากปีนี้

  นักวิเคราะห์เปิดเผยว่าชิป Apple M2 Pro คาดว่าจะมีขนาดเล็กลงและคาดว่าจะผลิตภายในช่วงปี 2023