ลือชิป M2 Pro สำหรับ MacBook Pro รุ่นใหม่จะมีขนาด 3 นาโนเมตร เริ่มเข้าการผลิตภายปีนี้

  มีการเปิดเผยว่า TSMC เริ่มผลิตชิป M2 Pro ที่มีขนาด 3 นาโนเมตร จะผลิตภายในปีนี้คาดว่าจะใช้กับ macBook Pro รุ่นใหม่