ลาก่อน Tweetbot ประกาศปิดตัวแล้ว พร้อมเดินหน้ากับ Ivory

หลังจาก twitter ออกมาประกาศว่าไม่ให้นพัฒนาทำ Client ภายนอกให้ใช้กับ Twitter ทำให้ Apps อย่าง Twitteriffc และ Tweetbot ไม่สามารถใช้งานได้ ล่าสุดนี้ Tapbots บริษัทพัฒนา Tweetbot ได้ออกมาบอกว่าจำเป็นต้องปิดบริการนี้ลง

ข้อความดังกล่าวก็มีทำนองว่า ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนหลายปี สำหรับ Tweetbot แม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามแต่ทาง Tapbots ได้เผยว่าตอนนี้กำลังพัฒนา Ivory บน Mastodon โดยเป็น Social Network ที่ให้ผู้ใช้นำ Software มาตั้ง Server เองได้ โดย Apps ใหม่นี้มีข้อดีแตกต่างจาก Tweetbot  

และเราหวังว่าคุณจะเข้าร่วมกับเราในการเดินทางให้ Mastodon ประสบความสำเร็จและบอกช่องทางการติดต่อนั่นคือ @tapbots และ @ivory

ต้องรอติดตามกันต่อไปว่ารูปแบบของ Social Network ที่เป็นอยู่มากน้อยแค่ไหน