ลาก่อน IE เมื่อระบบของ Microsoft 365 ยกเลิกการรองรับ Internet Explorer แล้ว

Internet Explorer 11 หรือ IE11 ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายของ IE ที่เกิดขึ้นบนโลกก่อนที่ Microsoft EDGE จะเข้ามาทดแทน ทำให้ตอนนี้มีการผลักดันให้เลิกใช้ IE มากขึ้น ล่าสุดนี้ เว็บไซต์ Microsoft 365 ซึ่งเป็นศูนย์รวมต่างๆ จะไม่สามารถเข้าใช้งานด้วย IE11 ได้แล้ว

เริ่มจาก Outlook Web App, Share Point, Dynamic365 รวมไปถึง Office 365 ก็ไม่สามารถใช้งานด้วย IE 11 แล้ว คาดว่า Azure Virtual Desktopn จะหยุดให้ใช้งานผ่าน IE ในช่วงวันที่ 30 กันยายนนี้  และคาดว่าจะผลักไปให้ใช้ Microsoft EDGE นั่นเอง