รู้ยัง Android 12 มีฟีเจอร์สำหรับผู้พิการ สามารถสั่งงานด้วยท่าทางผ่านกล้องหน้าไร้การสัมผัสเครื่อง

  Android 12 จะเพิ่มฟีเจอร์สำหรับคนพิการให้สั่งงานใช้งานได้ครบเครื่อง