รู้จัก RUIO A-II มือถือถูกสุดในงาน Thailand Mobile Expo ในราคาเครื่องเริ่มต้น แค่ 199 บาท

  ส่องดูมือถือถูกสุดๆ อย่าง RUIO A-II ในงาน Thailand Mobile Expo 2022 ที่เรียกว่าถูกระดับเครื่องเริ่มต้น 99 และ 199 บาท