ระวัง Activator เถื่อนสำหรับ Windows, Office ขโมยกระเป๋าเงิน Cryptocurrency ของผู้ใช้

  มีรายงานว่าพบ Activator หรือที่เรียกกันให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า Crack ที่ปกติก็เป็นสิ่งที่เราเตือนว่าไม่ควรใช้อยู่แล้ว