ความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนในประเทศสหรัฐฯ กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ขยายวงกว้าง ชาวอเมริกันจำนวนมาก