เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับนักวิจัยหลากหลายแขนงในการไขความลับในจักรวาลทั้งอดีตและปัจจุบัน