ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ได้ทำให้สิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นความจริงขึ้นมา เมื่อนักวิทยาศาสตร์อิสราเอล