พิธา ลิ้มจรูญรัตน์ ผู้สมัคร นายกรัฐมนตรีไทยที่ได้รับความนิยม ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล

การเลือกตั้งทั่วไปของไทย

พิธา ลิ้มจรูญรัตน์ ผู้สมัครนายกรัฐมนตรีไทยที่ได้รับความนิยม แต่ถูกขัดขวางโดยฝ่ายอนุรักษนิยมราชวงศ์ ได้ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล เพื่อเปิดทางให้หัวหน้าคนใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นําฝ่ายค้านในรัฐสภา

พิธากล่าวว่า เขาลาออกเพราะไม่สามารถรับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านได้ เนื่องจากถูกระงับสิทธิการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคก้าวไกล 151 คน ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรชุด 500 คน ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤษภาคม

“ไม่ว่าสถานะของผมจะเป็นอย่างไร ผมก็ไม่ไปไหน” พิธาโพสต์บน X ที่เคยรู้จักกันในชื่อ Twitter เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา “ผมจะยังคงทํางานร่วมกับพรรคก้าวไกลและประชาชน ด้วยความสามารถและกําลังใจที่ดีที่สุด เพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการร่วมกัน”

พิธาอายุ 43 ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เขาถูกระงับสิทธิการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลาเกือบ 2 เดือนแล้ว รอคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งฟ้องว่า นักการเมืองที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคนนี้ ละเมิดกฎการเลือกตั้งโดยถือหุ้นสื่อ

พรรคก้าวไกลยังเผชิญกับภัยคุกคามที่อาจถูกยุบพรรค หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินรับคําร้องที่กล่าวหาว่า พรรคพยายามล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยคํามั่นสัญญาที่จะแก้ไขกฎหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ