พบปัญหาของ iOS 15 ที่บางคนเจอคำเตือนพื้นที่ใกล้เต็มหลังจากอัปเดตกันไป

  มีการรายงานว่าเมื่ออัปเดต iOS 15 จะมีการแจ้งเตือนเรื่องพื้นที่เต็ม