พบที่ชาร์จไฟ Samsung Galaxy Watch5 ผ่านการระบบชาร์จไฟไร้สายจาก RRA แล้ว

  RRA เปิดเผยว่าได้รับการตรวจที่ชาร์จไฟไร้สายของ Samsung Galaxy Watch5 แล้ว