พบช่องโหว่ใน Harddisk ของ WD My Book Live ถูกโจมตีจนเสียงถูก Reset ข้อมูลทั้งหมด

  WD ได้ออกมาแจ้งเตือนผู้ใช้งาน My Book Live Hard Disk ในรูปแบบของการต่ออินเทอร์เน็ตรุ่นแรกของค่ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจจะถูกมือดีลบข้อมูลออกทั้งหมดได้