พบข้อมูล RAM ของ iPad Mini Gen 6 ให้มากกว่าเดิมถึง 4GB

  Xcode ได้เปิดเผยว่า iPad Mini Generation 6 ที่มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์มากมาย ว่ามี RAM 4GB