การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งต่อไปอาจเป็นสิ่งที่เรียกว่า Web3 ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นสำหรับสกุลเงินดิจิทัล