ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนในอิตาลีถูกโจมตีทางไซเบอร์

  ERG กลุ่มธุรกิจผลิตงานพลังงานหมุนเวียนถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา