“ปัญญาประดิษฐ์” ขับเคลื่อน ผู้แสดงสินค้านําเสนอโซลูชันปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะบูรณาการ ที่งานแสดงสินค้าไฟฟ้าแสงสว่าง Guzhen ครั้งที่ 29

ZHONGSHAN, จีน, 15 ก.ย. 2566 — งานแสดงสินค้าไฟฟ้าแสงสว่างนานาชาติจีน (กู่เจิ้น) ครั้งที่ 29 (Autumn) (“งานแสดงสินค้าไฟฟ้าแสงสว่าง”) จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 26 ตุลาคม 2566 ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการกู่เจิ้นในจงซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

ภายใต้ธีม “กู่เจิ้นส่องแสงโลก” งานแสดงสินค้าไฟฟ้าแสงสว่างกู่เจิ้นมุ่งมั่น “นําเสนอโซนนวัตกรรมเพื่อนําบริษัทกลับสู่จุดเริ่มต้น” เพื่อพัฒนากู่เจิ้นให้เป็น “เมืองหลวงแห่งไฟฟ้าแสงสว่างระดับโลก”

งานแสดงสินค้าไฟฟ้าแสงสว่างกู่เจิ้น ครั้งที่ 29 จะมีหอประชุมนิทรรศการ G หลายหลังใหม่และโซนสตาร์ทอัพ รวมถึง “โปรแกรมการจัดซื้อโดยผู้ซื้อ” ที่สร้างขึ้นด้วยการลงทุนอย่างหนัก ผ่านความสามารถในการจัดงานอย่างมืออาชีพ มุ่งตลาด และเป็นสากล งานนิทรรศการจะเป็นงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีผู้แสดงสินค้าเกือบ 3,000 ราย และพื้นที่จัดแสดงรวมกว่า 1.5 ล้านตารางเมตร ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงการจัดแสดงสินค้าและการค้าทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยรวมหอประชุมและร้านค้า เชื่อมต่อสถานที่จัดแสดงงานและอินเทอร์เน็ต รวมถึงบูรณาการกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์

บริษัทไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไปกําลังเร่งการเปลี่ยนผ่าน

ภายใต้การขับเคลื่อนของนวัตกรรมเทคโนโลยี AIoT การพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานใหม่ และปัจจัยอื่นๆ ตลาดไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไปกําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การให้บริการแบบคุณภาพสูงและอัจฉริยะ และเร่งการบูรณาการข้ามส่วนและการกระจายตัวของห่วงโซ่ระบบนิเวศในบริบทของการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การลดก๊าซคาร์บอนสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศจีน

นอกจากนี้ ความอัจฉริยะ คาร์บอนต่ํา โซลูชันครบวงจร และการปรับแต่งเฉพาะบุคคลยังเป็นแนวโน้มหลักที่จะสะท้อนให้เห็นในงานแสดงสินค้า ผู้แสดงสินค้าเช่น Shenzhen Fluence Technology, Guangdong LONON, Enxili (เซินเจิ้น) Intelligent Technology และ GranwinIoT จะนําเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีล่าสุดของพวกเขาให้กับผู้ซื้อทั่วโลก

ผู้แสดงสินค้าสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าปลายทางสําหรับคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นโซลูชันอัจฉริยะ ปรับแต่งเฉพาะบุคคล และครบวงจรจะกลายเป็นแรงผลักดันสําคัญสําหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไฟ LED การรวมตัวกันอย่างโดดเด่นของส่วนต่างๆ ทําให้ขอบเขตที่แยกกันอย่างชัดเจนในอดีตเลือนหายไป บริษัทไฟ LED ต่างกําลังแสวงหาการอัพเกรด

โซลูชันที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นสําหรับฉากไฟฟ้าแสงสว่าง

ผู้แสดงสินค้าบางรายที่นําเสนอโซลูชันไฟฟ้าแสงสว่างอัจฉริยะและปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ขยายผลิตภัณฑ์ของตนจากผลิตภัณฑ์สนับสนุนไปสู่หมวดหมู่ที่ครอบคลุมมากขึ้น ในขณะที่บางรายได้เปลี่ยนผ่านจากไฟฟ้าแสงสว่างแบบดั้งเดิม

ตัวอย่างเช่น Shenzhen Fluence Technology ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหล