บอร์ด KTB ไฟเขียวต่ออายุ ‘ผยง ศรีวณิช’ นั่ง MD อีก 4 ปี

“บอร์ด กรุงไทย” เห็นชอบให้ “ผยง ศรีวณิช” นั่ง “กรรมการผู้จัดการ” แบงก์กรุงไทย ต่ออีก 4 ปี ถึง 7พ .ย.2567

นางสาวสินีนาฏ ดำริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือKTB กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2563 ได้มีมติเห็นชอบการต่ออายุการจ้าง นายผยง ศรีวณิช ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่ออีกวาระหนึ่ง มีกำหนด4 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พ.จ.2563 ถึงวันที่ 7 พ.ย.2567 โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องแล้ว

  • ลุ้นตั้งขุนคลัง ‘อาคม’ กับภารกิจหินฟื้น ‘เศรษฐกิจไทย’ | ลึกแต่ไม่ลับ | 5 ต.ค. 63

  • “ท่องเที่ยว”จี้เพิ่มโควต้าวีซ่าพิเศษ ดันรายได้“ไฮซีซัน”พยุงปิดกิจการ

  • 'ผบ.ทหารสูงสุด'ลั่นทหารยุคใหม่ไม่ปฏิวัติ