บริษัทแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียใช้หุ่นยนต์ปลูกพืชในเรือนกระจก โดยกล่าวว่าวิธีนี้ใช้น้ำน้อยกว่าการทำฟาร์มแบบดั้งเดิม ถึง 90 เปอร์เซ็นต์