บทบาทของ AI ในการปฏิรูป “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว”

  ปัจจุบันโลกของเราอยู่ในยุคเทคโนโลยีเฟื่องฟูแบบไร้ขีดจำกัด เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)