องค์การนาซ่าเปิดเผยว่า ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการยืนยันการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงใหม่ 301 ดวง