นักศึกษาชนะเงินรางวัล 3,500 เหรียญหลังพิสูจน์ความลำเอียงในอัลกอริทึมของทวิตเตอร์

  นักศึกษาปริญญาโทได้รับเงินรางวัลจากทวิตเตอร์เป็นจำนวน 3,500 เหรียญ หลังจากพบความลำเอียงในอัลกอรึทึมของทวิตเตอร์