นักวิเคราะห์เผย “iPhone 14 Pro” รุ่นต่างๆ มีแนวโน้มที่ราคาจะเพิ่มขึ้น 100ดอลลาร์สหรัฐ

  Dan Ives นักวิเคราะห์จาก Wedbush Securities ระบุว่า iPhone 14 Pro รุ่นต่างๆ จะ “มีแนวโน้ม” ที่ราคาจะเพิ่มขึ้น 100ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับรุ่น iPhone 13 Pro รุ่นปัจจุบัน