นักวิจัยพบช่องโหว่ใน Google Home ที่เปิดทางให้ดักฟังผู้ใช้งานได้

แมตต์ คุนซ์ (Matt Kunze) นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยพบว่าแฮกเกอร์สามารถใช้ลำโพง Google Home ที่ติดตั้งอยู่ในบ้านของเหยื่อดักฟังเหยื่อได้ ด้วยการเชื่อมบัญชี Google เข้ากับตัวลำโพงจากระยะไกล ซึ่งทำได้ง่ายมาก

เมื่อแฮกเกอร์เชื่อมบัญชี Google เข้ากับ Google Home แล้ว ก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Smart Devices ต่าง ๆ ที่อยู่ในบ้านของเหยื่อได้ด้วย ตั้งแต่เปิดปิดสวิตช์ไฟ เล่นเพลง และเข้าควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ

แฮกเกอร์ยังสามารถเข้าใช้งานระบบโทรเข้าโทรออกเพื่อบันทึกเสียงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของเหยื่อ

ทั้งนี้ คุนซ์พบปัญหาข้างต้นในเดือนมกราคม 2021 และเคยแจ้งปัญหานี้แก่ Google ไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2021 ทำให้ทางบริษัทแก้ปัญหานี้ไปแล้ว และจ่ายเงินถึง 107,500 เหรียญ (ราว 3.7 ล้านบาท) เพื่อเป็นรางวัลให้กับคุนซ์

โดย Google ปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Google Home ให้ไม่สามารถเพิ่มบัญชีใหม่จากระยะไกลได้อีก